Hướng dẫn Google Adwords – Điểm chất lượng của bạn

Hướng dẫn Google Adwords – Điểm chất lượng của bạn

Want create site? Find and plugins.

Điểm Chất lượng là gì ?

Điểm Chất lượng là số liệu cung cấp cho bạn về chất lượng của quảng cáo của bạn. Điểm Chất lượng có giá trị từ 1-10 và được áp dụng cho mỗi từ khóa trong quảng cáo của bạn. Nói đơn giản, điểm chất lượng càng cao, thì chi phí quảng cáo sẽ càng giảm và hiệu quả quảng cáo sẽ càng tăng. Có ba yếu tố xác định Điểm Chất lượng của bạn:
 • Tỷ lệ nhấp dự kiến của từ khóa
 • Mức độ liên quan của từ khóa đến website
 • Trải nghiệm trang đích

Vì vậy, việc có Điểm Chất lượng cao có nghĩa là Google hiểu rằng quảng cáo và trang đích có liên quan và hữu ích đối với người xem quảng cáo của bạn. Như vậy họ đang vừa quảng cáo để thu tiền, và vừa bảo vệ lợi ích của người xem. Đó là nguyên nhân bạn sẽ dễ dàng thắng trong đấu giá quản cáo từ khóa dù đối thủ đặt giá cao hơn bạn.

Đây là những kiến thức giúp bạn sẽ tăng được điểm chất lượng cho từ khóa của bạn.

Điểm Chất lượng dựa trên dữ liệu hiệu suất trước đây

Tiền BaccaratĐiểm Chất lượng là một ước tính tổng hợp về mức độ hoạt động tốt của từ khóa nói chung trong các phiên đấu giá quảng cáo trước đây. Dựa trên dữ liệu này, mỗi từ khóa của bạn nhận được một Điểm Chất lượng trên thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 1 là điểm thấp nhất và 10 là điểm cao nhất.

Điểm Chất lượng vô hiệu, ký hiệu “—” trong bảng, xuất hiện khi không có đủ số lần hiển thị hoặc lần nhấp để xác định chính xác Điểm Chất lượng của một từ khóa.

Cột trạng thái Điểm Chất lượng

Các cột này hiển thị cho bạn 4 giá trị Điểm Chất lượng: Điểm Chất lượng, Trải nghiệm trang đích, Mức độ liên quan của quảng cáo và Tỷ lệ nhấp dự kiến (CTR).

Có thể thêm những cột tùy chọn này vào báo cáo từ khóa của bạn. Bạn cũng có thể nhìn thấy các điểm này trong văn bản xuất hiện khi bạn di chuột qua ô lời thoại biểu tượng trạng thái từ khóa “(Bong bóng từ chối quảng cáo)”.

Cột Điểm Chất lượng trong quá khứ

Các cột lịch sử này giúp bạn thấy dữ liệu trong quá khứ cho 4 cột Điểm Chất lượng: Điểm Ch.lượng (lịch sử), Trải nghiệm trang đích (lịch sử), Mức độ liên quan của quảng cáo (lịch sử) và “CTR dự kiến (lịch sử).

Các cột lịch sử sẽ phản ánh điểm số đã biết trước đây cho thời gian báo cáo. Nếu bạn áp dụng phân đoạn “Ngày” cho báo cáo từ khóa, AdWords sẽ báo cáo giá trị hàng ngày phản ánh điểm số vào cuối mỗi ngày. Lưu ý rằng dữ liệu lịch sử sẽ không có sẵn trong các cột này vào ngày trước ngày 22 tháng 1 năm 2016. Tuy nhiên, nếu trước đây bạn đã sử dụng một bên thứ ba hoặc tập lệnh để tải xuống dữ liệu Điểm Chất lượng trong quá khứ, thì các điểm này sẽ không bị ảnh hưởng và dữ liệu này sẽ vẫn có sẵn.

Điểm Chất lượng rỗng

Tiền BaccaratTừ khóa mới ban đầu sẽ nhận được Điểm Chất lượng rỗng, được chỉ định bằng “—” trong bảng. Khi quảng cáo của bạn chạy, từ khóa của bạn tích lũy dữ liệu hiệu suất và Điểm Chất lượng của bạn có thể thay đổi. Bạn có thể thấy những thay đổi trong Điểm Chất lượng của mình sau khi đã có đủ lần hiển thị.

Đôi khi, bạn có thể thấy từ khóa nhận được nhiều lần hiển thị, nhưng vẫn thấy Điểm Chất lượng rỗng. Điều này có thể xảy ra khi từ khóa của bạn không có đủ số lần hiển thị đối sánh chính xác. Số lần hiển thị đối sánh chính xác đề cập đến quảng cáo hiển thị trên các tìm kiếm cụm từ đối sánh chính xác từ khóa của bạn. Vì vậy, nếu chưa có đủ số lần hiển thị quảng cáo cho các tìm kiếm đối sánh chính xác với từ khóa của bạn, bạn có thể thấy Điểm Chất lượng rỗng.

Cũng nên lưu ý rằng các từ khóa cần có các lần hiển thị đối sánh chính xác gần đây để duy trì Điểm Chất lượng. Nếu từ khóa không có đủ lưu lượng truy cập gần đây, Điểm Chất lượng của từ khóa đó cũng có thể quay về giá trị rỗng.

Các Điểm Chất lượng khác nhau cho cùng một từ khóa

Đôi khi, bạn có thể thấy Điểm Chất lượng khác nhau cho cùng một từ khóa trên các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Điều này là do ba thành phần tạo nên Điểm Chất lượng–tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích–tùy thuộc vào quảng cáo, nhắm mục tiêu, trang đích và các yếu tố khác có thể khác nhau giữa các nhóm quảng cáo. Vì vậy, nếu các nhóm quảng cáo không giống nhau, thì cùng một từ khóa có thể có Điểm Chất lượng khác nhau giữa các nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch.

Điểm chất lượng khác như thế nào so với chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá

Quan trọng: Điểm Chất lượng của bạn không được sử dụng tại thời điểm đấu giá để xác định Xếp hạng quảng cáo.

Xếp hạng quảng cáo được tính ngay khi người nào đó thực hiện tìm kiếm kích hoạt quảng cáo của bạn để cạnh tranh trong phiên đấu giá. Đối với Xếp hạng quảng cáo, chúng tôi tính đến các tín hiệu của tài khoản trong thời gian thực như truy vấn và ngữ cảnh của người dùng (ví dụ: loại thiết bị, tùy chọn ngôn ngữ, vị trí, thời gian trong ngày) để tính các số đo của CTR dự kiến chính xác hơn, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích. Mặt khác, Điểm Chất lượng là một ước tính chung hơn dựa vào hiệu suất trung bình trước đây của bạn. Điểm Chất lượng cũng khác biệt so với Xếp hạng quảng cáo đó là điểm chất lượng dựa trên từ khóa.

Một quảng cáo chất lượng cao khi hoạt động

Dưới đây là ví dụ về trải nghiệm người dùng tốt dựa trên quảng cáo chất lượng cao và có liên quan. Giả sử bạn sở hữu một trang web chuyên về vớ và Sam, một khách hàng, đang tìm kiếm vớ sọc. Dưới đây là cách quảng cáo của bạn (và các từ khóa có Điểm Chất lượng cao) kết nối Sam với những gì anh ta muốn.

 • Khi Sam tìm kiếm “vớ sọc nam” trên Google, anh ta thấy quảng cáo của mình. (Quảng cáo của bạn có “[vớ sọc]” là từ khóa.)
 • Sam nhấp chuột vào quảng cáo và dừng lại ngay trên trang “vớ sọc nam” của trang web của bạn. Trang tải nhanh chóng và Sam sử dụng dễ dàng.
 • Sam mua một vài đôi vớ sọc.

Tiền BaccaratĐó là những gì mà chúng tôi coi là một trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Ngoài Điểm Chất lượng có thể cao hơn trong hầu hết các trường hợp, quảng cáo có liên quan có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột hơn, xuất hiện ở vị trí cao hơn và mang lại cho bạn nhiều thành công nhất.

Kiểm tra Điểm chất lượng của bạn

Khi tìm kiếm thông tin chi tiết về mức độ liên quan của trang đích và quảng cáo đối với từ khóa mà bạn đã chọn, bạn có thể xem Điểm chất lượng của bạn.

Có thể xem Điểm Chất lượng hiện tại và điểm thành phần với 4 cột trạng thái Điểm Chất lượng: Điểm C.lượng, Trải nghiệm trang đích, Mức độ liên quan của quảng cáo và Tỷ lệ nhấp dự kiến (CTR).

Chúng tôi cũng hiển thị cho bạn bản ghi lịch sử về điểm chất lượng trước đây của bạn và các thành phần với 4 cột trạng thái: Điểm Ch.lượng (lịch sử), Trải nghiệm trang đích (lịch sử), Mức độ liên quan của quảng cáo (lịch sử) và “CTR dự kiến (lịch sử).

Bài viết này giải thích cách tìm Điểm chất lượng của bạn và tất cả các thành phần của Điểm Chất lượng, trong quá khứ cũng như hiện tại.

Bạn có thể kiểm tra Điểm chất lượng bằng cách tìm kiếm bên trong tab Từ khóa. Có một vài cách để kiểm tra Điểm chất lượng của bạn.

Chạy chẩn đoán từ khóa:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
 2. Chọn tab Từ khóa.
 3. Nhấp vào ô lời thoại màu trắng Bong bóng từ chối quảng cáo cạnh trạng thái của bất kỳ từ khóa nào để xem chi tiết về Điểm chất lượng của từ khóa đó. Bạn có thể thấy xếp hạng cho tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích.

Bật cột Điểm chất lượng Google Adwords:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch Google Adwordsở trên cùng.
 2. Chọn tab Từ khóa Google Adwords.
 3. Nhấp vào menu thả xuống Cột trong thanh công cụ phía trên bảng thống kê.
 4. Chọn Sửa đổi cột.
 5. Chọn Điểm chất lượng Google Adwords.
 6. Để xem điểm chất lượng hiện tại và các trạng thái thành phần của điểm chất lượng, hãy chọn những mục sau đây để thêm vào bảng thống kê:
  1. Điểm ch.lượng Google Adwords
  2. Trải nghiệm trang đích
  3. Mức độ liên quan của quảng cáo Google Adwords
  4. CTR dự kiến
 7. Để xem điểm chất lượng trong quá khứ và các trạng thái thành phần, phân đoạn theo ngày và chọn bất kỳ mục nào sau đây để thêm vào bảng thống kê:
  1. Điểm ch.lượng (l.sử)
  2. Trải nghiệm trang đích (l.sử)
  3. Mức độ liên quan của quảng cáo (l.sử)
  4. CTR dự kiến
 8. Nhấp vào Áp dụng Google Adwords
Did you find apk for android? You can find new and apps.

Để lại bình luận

Tiền Baccarat

Scroll
Power by

|